Aktiviteter

2012-05-08 Politikermöte Bondstorp; Föreningen kallade politiker och tjänstemän i Vaggeryds och Gislaveds kommuner till informationsmöte för att presentera de av oss beställda utredningarna ang. buller och skuggor samt informera om våra reaktioner på en industrialisering av detta stora, tysta vildmarksliknande område.  

2011-03-30 Yttrande över planerad industriell vindkraftsutbyggnad i Palsboområdet i Gislaveds och Vaggeryds kommuner. Yttrande till kommunerna samt Länsstyrelsen i Jönköpings län (se vidare under fliken Dokument).

2011-03-28 Skrivelse till E.ON Vind med föreningens synpunkter på "Vindkraftprojektet Palsbo" samt begäran nytt samrådsmöte med alla registrerade markägare inom ett visuellt område från den planerade vindkraftparken.

2011-03-20 Bildande av en ideell förening Intresseföreningen för Palsbobygdens bevarande/Gislaveds och Vaggeryds gränsområde