Dokument

Dom från Mark- och Miljödomstolen 2016-02-29

https://uploads.staticjw.com/mo/motvindkraftpalsbo/vaxjo-tr-m-1797-15-dom-2016-02-29-1.pdf

 

Intresseföreningens yttrande till Gislaveds kommun och Miljöprövningsdelegationen 2015

https://uploads.staticjw.com/mo/motvindkraftpalsbo/yttrande-till-gk-20150109.pdf