Information

E.ON Vind projekterar 37 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 200 m. Detta är en utökning av den omfattning på projektet som presenterades under E.ON:s föregående samråd med länsstyrelse och kommun 2010-03-29. Då omfattade planerna ca 20-25 st vindkraftverk och en maximal höjd på ca 185 m.

Eolus Vind har ansökt om bygglov och har skickat miljöanmälan för 6 vindkraftverk strax söder om E.ON:s projektområde.

Ytterligare projekt finns söder om Palsboområdet.

Totalt i regionen kan det innebära 100 - 130 mycket stora vindkraftverk som innebär en gigantisk exploatering av ett vildmarksområde. Detta är en mycket stor industriell exploatering av orörd natur. Direkt angränsande till sjöar och vattendrag som är av riksintresse och Natura 2000-klassade.

Tar man också hänsyn till ljud- och ljusutbredning och visuell påverkan, blir det exploaterade området mycket större. 

För den föreslagna storleken på verken rör sig vingspetsarna med en hastighet om ca 225 - 250 km/tim.

Bilden här visar Gislaveds kyrka i jämförelse med 200 m vindkraftverk dvs den storlek som projekteras i Palsboprojektet. (Bearbetad bild från Gislaveds kommun, Vindkraft kunskapsunderlag.)

Fotomontage finns på E.ON Vinds hemsida; http://www.eon.se/upload/eon-se-2-0/dokument/extranet/vind/Fotomontage_Palsbo.pdf

Vindkraft och varningsljus

Eftersom verken är över 150 meters höjd (inklusive rotor) måste vindkraftverk ha ett vitt blinkande högintensivt varningsljus för flygtrafiken. 

hinderbelysning-1-hn-tv.jpg

hinderbelysning-2-hn-tv.jpg

Bilder källa http://hn.se/hntv/1.999599-bildspel-flygande-inspektion-av-vindkraftverk