Länkar

Ornitologernas yttrande till Miljöprövningsdelegationen 2012-08-11

"Vi anser att EONs ansökan för vindkraftsparken vid Palsbo-Mosshult bör avslås i sin helhet. Med hänvisning till de förhållanden, som vi beskriver längre ner i skrivelsen, gör att vi anser att ett bifall till EON:s ansökan allvarligt kan riskera kungsörnsstammens utveckling i Jönköpings län." Yttrandet är en gemensam skrivelse från:

  • Värnamo Fågelklubb
  • Västbo Fågelklubb
  • Jönköpings Fågelklubb
  • Vaggeryds Ornitologiska Förening 

Läs i sin helhet på följande länk: http://vastbofk.se/Yttrande%20vindkraft%20Palsbo.pdf

E.ON Vind Vindkraftprojektet Palsbo

På länken under finns all dokumentaion om Projekt Palsbo; nu en slutlig version av Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Klicka på projekt Palsbo    

http://www.eon.se/om-eon/Om-energi/Energikallor/Vindkraft/Nordiskavindkraftsprojekt/

 

 

Om ni vill se inspelningar av buller och skuggor från vindkraftverk i t ex Ödeshög och Tuggarp (Gränna) - se och lyssna här: 

https://www.youtube.com/watch?v=VLeMfjqmlOs 

https://www.youtube.com/watch?v=gB3qD_Evd4g

Föreningen Svenskt Landskapsskydd - FSL http://www.landskapsskydd.se/

Andra projekt i närområdet - status 

För info om utvecklingen av Hagstadprojektet besök http://www.hagstad.dk/